Yhteistyö- ja omat hankkeet


Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry:n hankkeet


Siilinkylien imagoinvestointihanke helmikuu-syyskuu 2022

Hanketuki on saatu maaseuturahastosta/Kalakukko ry, Siilinjärven kunnalta ja Yara OYJ:ltä. Imagoinvestointihankkeella rakennetaan mm. postilaatikkotelineitä, kylätauluja ja ilmoitustauluja mukana oleville kylille. Räimän kylän osalta hankkeella rahoituksella ja talkootyöllä saadaan pystytettyä kylätaulu Kehvontien ja Tervaniemen risteykseen. 


PÄÄTTYNEET HANKKEET:

Tullaan tutuiksi ja tehdään yhdessä 2020-2021

Hankkeella oli Keskitien säätiön hanketuki. Kylät järjestivät tapahtumia ja talkoita, joiden tavoite hankkeen nimen mukaisesti oli tehdä yhdessä ja tulla tutuiksi. Räimällä hankkeen rahoituksella tuettiin laituriprojektin etenemistä. 

Imago- ja yhteistyöhanke 2021

Hankkeella oli maaseuturahaston, Kalakukko ry:n hanketuki. Hanke päättyi lokakuussa 2021. Kokosimme kyläkyselyn avulla kyläläisten ajatuksia kylän kehittämistarpeista ja ideoista. Omat hankkeet


Räimänkosken rantaraivaaminen 2022 -

Tarkoitus on talkoilla puhdistaa Räimänkosken rantoje sillasta järvelle päin niin, että vesi virtaisi vapaammin ja maisemassa voisi silmäkin levätä.


Tulipaikka/laituri- projekti - jatkuu vuonna 2022

Yhdistyksen hallitus päätti keväällä 2021 aloittaa yhteisen tulipaikka/laituri -projektin Räimänkosken suulle. Valmistuttuaan paikka tarjoaisi puitteet mm. perinteiselle kuorekeitolle ja muille kylän yhteisille tapahtumille veden äärellä.

Laituria rakennettiin useina kesälauantaina, kerrallaan 4-6 henkilöä. Yhteensä rakentamiseen osallistui 11 kyläläistä ja laituri saatiinkin melkein valmiiksi. Työt jatkuvat taas ensi keväänä.